Mladí Lidovci v Havířově 

16.5.2016

Mladí lidovci zahájili v Havířově ve čtvrtek 12. května sérii setkání s komunálními politiky - RADNICE.
V havířovském Zámečku se sešli s čelními představiteli místní KDU-ČSL, kteří se zároveň angažují v zastupitelstvu města. Hostiteli byli Marek Plawny, předseda KDU-ČSL  zastupitel a předseda kontrolního výboru,, Eva Šillerová, zastupitelka a členka finančního výboru a předsedkyně komise životníhoho prostředí a Bohuslav Niemiec, člen kontrolního výboru.
Na úvod byl představen politický vývoj města od roku 1990 a pozice KDU-ČSL v průběhu volebních období. Poté byla popsána aktuální situace na magistrátu a práce lidoveckých zástupců.
Dotazy účastníků byly velmi různorodé a zasáhly do různých oblastí, od konkrétních problémů města přes volební kampaň, vnitrostranickou situaci až po úsměvné příhody z politiky a mnoho dalších témat.

13047999_687465898058401_1901166580359994096_o

11. zasedání ZMH 

25.4.2016

Co se mimo jiné dělo na dubnovém zastupitelstvu:

- zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pro společnost KFC - jako jedni z mála jsme byli proti.

- byl schválen náš návrh na osvobození od poplatku za svoz odpadu pro děti do tří let

- do 30.6. 2016 má na autobusovém nádraží stát samostatná čekárna

- policie ČR již povolila zveřejnit audit o hospodaření v MRA

- v příštím roce by se mělo rekonstruovat hokejbalové hřiště u Stromovky

Plníme volební program 

20.4.2016

Díky havířovské KDU-ČSL budou děti do tří let věku, občánci Havířova, od 1.1.2017 osvobozeny od plateb za komunální odpad! Je to jeden z kroků na podporu rodin, které vychovávají novou generaci havířovských občanů. Plníme sliby, i když jsme v opozici.

20160418_185253_2

Fakta o azylovém středisku 

30.3.206

Informace k pobytovému a integračnímu středisku v Havířově – Dolní Suché.

 

Pobytové středisko:

areál Pobytového střediska je v majetku Ministerstva vnitra od roku 1992 a funguje bezproblémově od roku 1996. Pobytové středisko má kapacitu 106 lůžek. Nyní je obsazeno 84 klienty.

Národnostní složení: 38 klientů je z Ukrajiny, 27 klientů z Číny. Dále jsou zastoupeny tyto národnosti: Vietnam, Kuba, Izrael, Ázerbájdžán, Alžírsko, Irák, Kazachstán, Bosna a Hercegovina, Egypt, Arménie, Mongolsko.

 Ve středisku jsou ubytováni žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří již prošli karanténou a především ztotožněním identity.

Integrační středisko:

integrační středisko se aktuálně stává z 21 bytů (z toho 20 k bydlení, v jednom probíhá výuka a další aktivity). Některé byty jsou v lokalitě Šumbark. V současné době je zde  ubytováno 41 osob s udělenou mezinárodní ochranou. V integračních bytech jsou ubytovány osoby z Kuby, Mongolska, Běloruska, Ukrajiny, Libanonu, Číny a Ruska.

Rozdíly mez pobytovým a integračním střediskem:

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím zařízení, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Důraz je kladen na sociální práci. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.

Integrační středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v integračním středisku. Doba strávená ve středisku je maximálně 18 měsíců. Slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování si obyvatelé střediska platí sami. Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR. Pracovníci středisek spolu s pracovníky z neziskových organizací klientům střediska mohou poskytnout potřebné poradenství a asistenci.

 

Turnaj v integrované boccie 

V sobotu 19.3.2016 se v Havířově uskutečnil již 15. ročník v integrované boccie. Svůj tým postavila i havířovská KDU-ČSL. Náš tým dva zápasy prohrál a dva vyhrál, ale o výsledky tady vlastně nešlo. Už teď se těšíme na další ročník.

Setkání členů komisí a výborů 

8. března 2016 se uskutečnila schůzka členů komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města nominovaných KDU-ČSL s vedením havířovské KDU-ČSL. Členové komisí si vyměnili zkušenosti a zároveň przentovali návrhy jak práci komisí zkvalitnit.

10. zasedání ZMH 

22.2.2016

Co se mimo jiné dělo na dnešním zastupitelstvu?

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku. V tomto bodě jsme požádali vedení města, aby urychleně vyřešilo vztah města k Jednotkám dobrovolných hasičů, včetně pojištění členů sboru.
- Zastupitelstvo schválilo ocenění pedagogů, žáků a studentů.
- Schvalovaly se také dotace sportovním i mimosportovním subjektům. Oblast sportu tak jako každý rok provázely nemalé emoce. Zastupitelé i občané se tak dozvěděli, který sportovní klub preferují strany zastoupené v zastupitelstvu. KDU-ČSL se tohoto nedůstojného přetahování nezúčastnila - podporujeme všechny sporty v Havířově, obzvláště ty, které vychovávají děti a mládež.
- Interpelace zastupitelů se opět zvrhly ve vzájemné osočování ČSSD a ANO, kdo může za neutěšenou situaci v MRA.
- Také jsme se dozvěděli, že jednatel společnosti Zámek je stále ve střetu zájmů, ale koalici to nevadí.

Lesopark Stromovka 

3.2.2016

Rada města Havířova nyní 27. ledna 2016 schválila záměr realizovat projekt  „Přeshraniční ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karviná – Havířov“, jehož součástí je i rekonstrukce lesoparku Stromovka.

Pokud bude žádost o dotaci schválena měl by ve Stromovce vzniknout senzorický park, který bude odkazovat na historii hornictví v našem regionu.

V plánu je např. závěsná sestava pro dopravu materiálu, důlní lokomotiva s vozíky i napodobenina těžní věže. Komu by chyběl kulturní rozměr, může se z altánku postaveném z hajcmanů kochat plastikou s hornickou tématikou. Mimo kulturně-historické téma je součástí projektu i rekonstrukce sportovního hřiště a mobiliáře lesoparku. 

 

9. zasedání ZMH 

25.1.2016

Co se mimo jiné dělo na dnešním zastupitelstvu?

- byl schválen záměr prodeje pozemku KFC, definitivně by zastupitelstvo mělo rozhodnout v únoru. 
- výsledky auditu v MRA stále nejsou zastupitelům k dispozici
- ředitel MRA bude písemně odpovídat i na jednoduché otázky, na které lze odpovědět ano/ne
- stejný ředitel dostal od svých zaměstnanců v anonymní anketě nelichotivé hodnocení
-ve středu Rada rozhodne o novém řediteli SSRZ nebo vyhlásí nové výběrové řízení
-zástupce Nezávislých podpořil náš návrh na odpuštění poplatků děti do tří let,ale jelikož nejsou v zastupitelstvu tak nám v únoru s hlasováním nepomůžou

Pavel Bělobrádek v Havířově 

21.1.2016
Ve středu 20. ledna 2016 od 17.30 byl ve sboru CB Havířov hostem Pavel Bělobrádek (místopředseda vlády pro vědu a výzkum a předseda KDU-ČSL). Setkání s ním zajistila místní Havířovská organizace KDU-ČSL. Pavel Bělobrádek ve sboru strávil cca 1,5 hodiny. Během té chvíle dokázal popovídat o svém životě. O své cestě víry i o své cestě do vrcholné politiky. Kdy z touhy stát se místostarostou v Náchodě se stal předsedou KDU-ČSL. Jeho slovy se jednalo o Boží humor. Děkujeme za milou návštěvu

12493647_484660775069931_9184233847672763572_o_2

12513774_484669691735706_8445205724467496787_o

12513816_484668978402444_4120722256648592697_o

Kotlíkové dotace pro Havířov mohou lidem pokrýt až 95 procent nákladů 

4.12.2016

Také obyvatelé Havířova mohou v roce 2016 získat dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. Podmínkou je výměna těchto kotlů za automatické na pevná paliva, biomasu, případně kombinaci obou - vždy s emisní třídou 5+, za tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. Podle zvoleného typu nového zdroje tepla může podpora činit 70 až 80 procent nákladů na pořízení nového zdroje tepla z maximální částky 150 tisíc korun. 

Výše uvedená podpora bude lidem v Havířově navýšena o dalších 5 procent, protože město spadá do tzv. prioritního území s dlouhodobě znečištěným ovzduším. Pěti procenty podpoří výměnu neekologických kotlů ze svého rozpočtu také Moravskoslezský kraj a dalšími 5 procenty ji ze svého rozpočtu podpoří statutární město Havířov, což na listopadovém jednání schválili havířovští zastupitelé. Lidé tak mohou dosáhnout na podporu ve výši 95 procent nákladů na pořízení nového kotle. 

Návrh na využití objektu bývalé ZŠ Mánesova 

Návrh na využití objektu bývalé základní školy na ul. Mánesova v Havířově –Městě je předkládán v návaznosti na potřeby občanů tak, jak jsou deklarovány v Komunitním plánu města Havířova. Zároveň návrh na využití objektu vychází z priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na období 2015-2020, který je aktuálním řídícím dokumentem pro sociální politiku kraje a naplňování priorit je zohledňováno také při financování sociálních služeb z rozpočtu kraje. Dále tento návrh vychází ze současných evropských trendů v plánování a poskytování sociálních služeb, kdy je preferována deinstitucionalizace sociálních služeb a co nejdelší setrvání klientů v jejich přirozeném prostředí. Vytvoření nového zázemí pro terénní a ambulantní služby pro seniory pomáhá v řešení problematiky života seniorů v návaznosti na demografický vývoj v Moravskoslezském kraji. Tuto problematiku zastřešuje také Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, který by měl ve svém důsledku vést ke zvýšení kvality života všech generací. Předkládaný návrh rovněž zohledňuje potřeby rodin, které jsou schopny a ochotny nést odpovědnost za život svých seniorů a zároveň návrh respektuje právo seniora setrvat i s handikapy způsobenými stářím ve svém přirozeném prostředí.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK se rovněž zabývá problematikou ohrožených dětí, a to v návaznosti na podporu funkční pěstounské péče. Část předkládaného návrhu je proto zaměřena na rozšíření podpory pěstounské péče, která je garantovaná státem a zároveň rozšíření odborného sociálního poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů, kdy je nezbytné reflektovat na prudce klesající počet rodin, které zůstávají celistvé. Neúplná rodina pak často ztrácí přirozenou schopnost být funkční pečující rodinou

Návrh na využití objektu bývalé ZŠ na ulici Mánesova aspiruje na schválení svou potřebností, koncepčností, komplexností, zohledněním finančních možností města a naplňováním priorit dle strategických dokumentů. Zároveň tento návrh na využití objektu bývalé ZŠ plně respektuje hlavní zásady poskytování sociálních služeb, kterými jsou dostupnost, směřování k sociálnímu začleňování osob a celková zaměřenost na člověka s ohledem na efektivitu poskytovaných sociálních služeb. 

Realizace návrhu má dvě fáze, které se dotknou dvou objektů ve vlastnictví města Havířova (bývalá ZŠ, sídlo SSmH na ul. Přemyslova 12) a jednoho subjektu, kterým je příspěvková organizace města (SSmH):

 

I.

Současné sídlo SSmH na ul. Přemyslova 12, Havířov-Podlesí

 

Aktuální stav: v objektu sídlí ředitelství SSmH a dále ambulantní a terénní sociální služby: Služby pro rodiny, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Linka důvěry, Centrum prevence. S novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byly zavedeny nové služby v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a rozšířen odborný tým pracovníků provázejících pěstounské rodiny.  V současnosti, kdy stát podporuje pěstounskou péči jako vhodnou alternativu pro řešení situace ohrožených dětí, s efektivně nastavenou spoluprací s OSPOD MmH a pěstounskými rodinami, je předpoklad dalšího rozšíření těchto služeb a stávající prostory již nyní nedostačují. Objekt je pro potřeby rodin s dětmi velmi vhodně situován, současné nastavení sociálních služeb pro rodiny s dětmi je komplexní, s velmi dobrou návazností a zasíťováním.

Návrh: objekt na ul. Přemyslova 12 poskytne plně prostor pro rozšíření služeb pro rodiny po přestěhování ředitelství SSmH do části zrekonstruovaného objektu bývalé ZŠ na ul. Mánesova.  Náklady na rekonstrukci objektu na ul. Přemyslova nejsou žádné, přepokládá se pouze případné dokoupení části zařízení. Rozšíření odborného sociálního poradenství a služeb pro náhradní rodinnou péči bude z velké části hrazeno ze státního příspěvku na pěstounskou péči, který je vázán na uzavření dohod o výkonu pěstounské péče.    

Přínos: pomoc ohroženým dětem, rozšíření služeb, jejichž náklady garantuje stát, naplňování strategických dokumentů města, návrhem nejsou navýšeny dosavadní náklady na provoz objektu, nebude dotčena dosavadní funkčnost v souvislosti s okolní bytovou zástavbou, sekundárním přínosem je navýšení pracovních míst ve městě.

II.

Objekt bývalé ZŠ na ul. Mánesova

Aktuální stav: chátrající nevyužitý objekt, kdy město Havířov hradí náklady spojené s nezbytnou konzervací objektu a ostrahou. V těsné blízkosti objektu se nachází objekt sociálních služeb, ve kterém jsou v současnosti poskytovány sociální služby pro seniory.  Jedná se o odlehčovací službu respitní péče, pečovatelskou službu, domovinku-denní stacionář. V blízkosti se nachází nemocnice s poliklinikou.

Zřízení další pobytové služby pro seniory je pro město Havířov v souvislosti s náklady na rekonstrukci objektu a následnými provozními náklady nereálné. Na základě provedené změny v zásadách pro přidělování bytů zvláštního určení lze předpokládat, že aktuální počet žadatelů o pobytové služby pro seniory je neodůvodněný a může vyplývat např. z obav seniorů z blízké budoucnosti nebo z nedostupnosti péče a podpory v přirozeném prostředí. Dále je odbornou veřejností doloženo, že pobyt seniorů v jejich přirozeném prostředí má kladný vliv na jejich zdravotní i psychický stav. Také z  těchto důvodů je potřeba se zaměřit na poskytování takových terénních a ambulantních sociálních služeb, které pomůžou zajistit seniorům a jejich rodinám možnost co nejdelšího pobytu seniora v jeho přirozeném prostředí.

Návrh: objekt bývalé ZŠ poskytne prostor pro sídlo ředitelství SSmH a dále bude sídlem ambulantních a terénních sociálních služeb: telefonická krizová pomoc (zvážit, zda nadále zachovat jako středisko SSmH), zdravotní rehabilitace (přesunutá z domu s pečovatelskou službou na ul. Karvinská, avšak rovněž zvážit, zda bude nadále zachována jako středisko SSmH), nově registrované služby-např. tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby a rozšíření pečovatelské služby. Zřídit pracoviště mobilního hospice. Dle potřeby lze přesídlením pečovatelské služby umožnit rozšíření odlehčovacích služeb respitní péče ve stávajícím objektu SSmH (ul. Moskevská).  

Tzv. pavilony objektu bývalé ZŠ umožňují lépe naplnit potřeby uživatelů služeb a také pracovníků pro lepší a účelnější členění plánovaných sociálních služeb. Uspořádání objektu v tzv. pavilonech je vhodné také v případě přesídlení ředitelství SSmH, kdy bude zajištěna samostatnost a suverenita jednotlivých středisek. 

 Objektu přilehlé sportovní hřiště umožní rozšíření parkovací plochy pro dojíždějící uživatele služeb, pracovníky,  ale také pro občany okolních obytných bloků. Následně lze předpokládat uvolnění podélných parkovacích míst na ul. Moskevské, které v současnosti omezují přehlednost a bezpečnost v dané lokalitě.

Plavecký bazén, po zvážení nákladů na rekonstrukci, lze využít pro zdravotní rehabilitaci v případě, že bude zachována zdravotní rehabilitace jako středisko SSmH a přemístěna do objektu bývalé ZŠ. Pro efektivní  využití je dále možné zvážit zpřístupnění bazénu veřejnosti.  

Plánovaný roční rozpočet: Náklady na rekonstrukci budou obvyklé v souvislosti se stavem objektu, s možností rekonstrukce bazénu a vybudování parkoviště na místě nevyužitého hřiště. Rekonstruovat bazén a budovat parkoviště lze také  v dalších etapách.

Přepokládané náklady na provoz ambulantních a terénních služeb budou nesrovnatelně nižší než při provozu objektu s pobytovou službou, viz. příloha

V rámci péče o občany v seniorském věku lze vyčlenit příspěvek na pečovatelskou službu (např. poskytnutí 5 hod v měsíci zdarma-motivační prvek) z rozpočtu města.

Přínos: rozšíření terénních a ambulantních  služeb pro seniory, naplňování strategických dokumentů města, ambulantní a terénní služby mají prokazatelně nižší náklady než služby pobytové, možnost seniorů setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, sekundárním přínosem je zachování nájemních vztahů v rámci překotného uvolňování bytů ve vlastnictví města, přínos v oblasti nových pracovních příležitostí (např. pracovníci v soc. službách-možnost čerpat příspěvky z ÚP)

autor: Šárka Plawná