Začínáme prezentovat volební program do komunálních voleb 2018 

 Více informací naleznete v sekci Menu > Volební program 2018 - 2022.

Nové parkoviště v Havířově 

Tento týden byla podepsána smlouva na zhotovení parkoviště u kostela sv. Anny. Zhotovitelem je Eurovia a. s. Předpokládaný začátek prací je plánován na 20. srpna a délka realizace se odhaduje cca na 3 měsíce.
Další nové plánové parkoviště u vlakového nádraží bude zhotoveno Technickými službami Havířov a. s.  Zahájení výstavby je odhadováno na září letošního roku.

Chodníky na Podlesí ještě nejsou dokončeny 

Již několik měsíců popuzuje občany na Podlesí stav chodníků na Dlouhé třídě, kde již několik měsíců probíhá rekonstrukce.
Ta měla být ukončena ke dni 22. 5. 2018, přičemž každý den po tomto termínu je penalizován částkou 25 tis. kč a to až do úplného převzetí. Je přislíbeno, že získané finanční prostředky z této penalizace budou využity na stavbu dětských hřišť právě v lokalitě Podlesí.

Aktuálně: stavba chodníku na ulici Selská 

Po skoro dvaceti letech se začíná realizovat stavba chodníku na ul. Selská. Velké poděkování za přípravu a prosazování této akce patří Ing. Macurovi (bývalému předsedovi občanské komise v Bludovicích).
Chodník o šířce zhruba 2 a délce zhruba 800 metrů povede od křižovatky s Frýdeckou ulicí po křižovatku s ulicemi Mezidolí a Na Kempách. Práce na jeho výstavbě potrvají až do konce listopadu.

Právě probíhá realizace V. etapy odkanalizování města 

Obyvatelé ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově-Prostřední Suché se budou moci napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci. V průběhu letošního roku zde město nechá vystavět 1375 metrů gravitační splaškové stoky, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod v celkové délce 517 metrů.
Na veřejnou kanalizaci se tak bude moci napojit 68 rodinných domků a objekt SBD na ulici Hornosušská. Majitelé domků by se tak mohli začít na kanalizaci napojovat v příštím roce. Na výstavbu neveřejně části kanalizační přípojky poskytne město místním bezúročnou půjčku.
Hlavním přínosem nové kanalizace bude snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod. Na odkanalizování Fryštátské ulice se městu podařilo získat evropskou dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 85 procent z celkových uznatelných nákladů daných projektem.
V rámci výstavby nové kanalizace plánuje Havířov také obnovit komunikaci na Lískové ulici. Finanční náklady na celý projekt odkanalizování této části města dosahují téměř 35 milionů korun.

Občanské komise už jsou v celém Havířově 

Dobrá zpráva pro město - ve všech částech města již působí Občanské komise, které monitorují potřeby a požadavky dané části Havířova a tyto pak předávají dále směrem k Rozvojové komisi a k Radě města.

MO KDU o tyto komise pro celé město usilovala několik volebních období a až v tomto posledním se tento cíl začal dařit plnit.

Z počátku se zástupci některých stran k roli občanských komisí ve městě stavěli poněkud skepticky, nicméně postupem času změnili názor a dnes její činnosti přikládají stejný význam jako my. 

Takovým byl i JUDr. Bronislav Bujok, který nakonec Občanské komisi v Havířově, Podlesí předsedal. JUDr. Bujok nejenže uznal význam občanské komise pro město, ale ve vedení uplatňoval své životní manažerské zkušenosti. Dával prostor všem členům, zprostředkovával setkávání s úředníky města a za jeho vedení se občanské komisi č.7 podařilo začít realizovat řadu potřeb části města Podlesí. Ačkoliv byl JUDr. Bujok nominován za KSČM, v průběhu dvou let činnosti této komise nikdo neřešil, který člen je za koho nominován. Na prvním místě bylo Podlesí.

K Novému roku JUDr. Bronislav Bujok přestal být členem Občanské komise č. 7. Za jeho činnost v této komisi mu patří opravdu poděkování. Nastupujícímu předsedovi Bc. Pavlu Rapantovi nasadil nesmírně vysokou laťku.

Nyní tedy nezbývá, než popřát novému předsedovi, aby občanskou komisi vedl minimálně stejně dobře jako JUDr. Bujok.

Předseda MO KDU Havířov
Marek Světnička, DiS.

Přehled všech komisí RM