Volby do zastupitelstva skončily, máme novou koalici 

Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do zastupitelstva. Jsme velmi rádi, že jsme Vás oslovili programem, kandidátkou a mimořádnou volební kampaní. Získali jsme od Vás, milí příznivci, celkem 57.250 hlasů, to je 7,83% a tím 4 mandáty, což je ojedinělý výsledek pro KDU-ČSL v Havířově po roce 1989. Tento výsledek vnímáme jako  závazek vůči Vám a možnost pokračovat v rozdělané práci.

Mandáty získali:
Ing. Bohuslav Niemiec 1.694 hlasů
Ing. Eva Šillerová 1.563 hlasů
Ing. Jan Szturc 1.493 hlasů
Dis. Marek Světnička 1.443 hlasů

Dále se do Zastupitelstva města Havířova dostaly tyto strany s těmito výsledky:
ANO 2011 27,12%, 13 mandátů
KSČM 14,87%, 7 mandátů
ČSSD 11,64%, 6 mandátů
HPH 8,49%, 4 mandáty
Česká pirátská strana 7,76%, 4 mandáty
SPD 7,40%, 3 mandáty
ODS 5,17%, 2 mandáty

Lídři vítězných politických stran se dohodli na nové koalici ve složení ANO, ČSSD, Společně pro Havířov a HPH. Primátorem bude lídr ANO Bc. Josef Bělica. Naše strana získala pozici náměstka pro investice a chytré město. Náměstkem bude Ing. Bohuslav Niemiec. Koaliční smlouva bude podepsána ve čtvrtek 11. října 2018.

Ustavující zastupitelstvo zasedne v pondělí 5. listopadu od 9h v KD Radost.

Prezentujeme volební program do komunálních voleb 2018 

Za kostelem sv. Anny vyrůstá nové parkoviště 

Celkem 42 parkovacích míst přibude za kostelem sv. Anny. 4 parkovací místa budou sloužit osobám se zdravotním postižením. Zhotovitelem parkoviště je Eurovia a. s. Pro návštěvníky bude přístupné z ulice Karvinské. Konec stavebních prací lze očekávat už na konci listopadu letošního roku. Nové parkoviště vyjde město na více než 4,5 milionu korun.

Parkoviste-sv-annaParkoviste-ii-

Chodníky na Podlesí jsou již dokončeny 

Podlesi-ii- Foto-podlesi

Více než rok trvala výstavba chodníků a cyklostezky na Dlouhé třídě v Havířově-Podlesí. Nyní stavbaři svou práci konečně dokončili s tím, že je zapotřebí do převzetí díla zapracovat ještě další drobné úpravy. Chodníky měly být dokončeny už v květnu. Za každý den navíc firma zaplatí městu 25 tis. kč, což souhrnně činí téměř 2,5 milionu korun.  Za tyto prostředky chce město pořídit nové hřiště na ZŠ Mládežnická. Celkové náklady vyšly zhruba na 23 milionu korun.

Aktuálně: stavba chodníku na ulici Selská 

Po skoro dvaceti letech se začíná realizovat stavba chodníku na ul. Selská. Velké poděkování za přípravu a prosazování této akce patří Ing. Macurovi (bývalému předsedovi občanské komise v Bludovicích).
Chodník o šířce zhruba 2 a délce zhruba 800 metrů povede od křižovatky s Frýdeckou ulicí po křižovatku s ulicemi Mezidolí a Na Kempách. Práce na jeho výstavbě potrvají až do konce listopadu.

Právě probíhá realizace V. etapy odkanalizování města 

Obyvatelé ulic Fryštátská, Budovatelů, Lísková, Lesácká, Hornosušská, Malá a Veveří v Havířově-Prostřední Suché se budou moci napojit na veřejnou splaškovou kanalizaci. V průběhu letošního roku zde město nechá vystavět 1375 metrů gravitační splaškové stoky, dvě čerpací stanice a dva výtlaky splaškových vod v celkové délce 517 metrů.
Na veřejnou kanalizaci se tak bude moci napojit 68 rodinných domků a objekt SBD na ulici Hornosušská. Majitelé domků by se tak mohli začít na kanalizaci napojovat v příštím roce. Na výstavbu neveřejně části kanalizační přípojky poskytne město místním bezúročnou půjčku.
Hlavním přínosem nové kanalizace bude snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod. Na odkanalizování Fryštátské ulice se městu podařilo získat evropskou dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, která pokryje 85 procent z celkových uznatelných nákladů daných projektem.
V rámci výstavby nové kanalizace plánuje Havířov také obnovit komunikaci na Lískové ulici. Finanční náklady na celý projekt odkanalizování této části města dosahují téměř 35 milionů korun.

Občanské komise už jsou v celém Havířově 

Dobrá zpráva pro město - ve všech částech města již působí Občanské komise, které monitorují potřeby a požadavky dané části Havířova a tyto pak předávají dále směrem k Rozvojové komisi a k Radě města.

MO KDU o tyto komise pro celé město usilovala několik volebních období a až v tomto posledním se tento cíl začal dařit plnit.

Z počátku se zástupci některých stran k roli občanských komisí ve městě stavěli poněkud skepticky, nicméně postupem času změnili názor a dnes její činnosti přikládají stejný význam jako my. 

Takovým byl i JUDr. Bronislav Bujok, který nakonec Občanské komisi v Havířově, Podlesí předsedal. JUDr. Bujok nejenže uznal význam občanské komise pro město, ale ve vedení uplatňoval své životní manažerské zkušenosti. Dával prostor všem členům, zprostředkovával setkávání s úředníky města a za jeho vedení se občanské komisi č.7 podařilo začít realizovat řadu potřeb části města Podlesí. Ačkoliv byl JUDr. Bujok nominován za KSČM, v průběhu dvou let činnosti této komise nikdo neřešil, který člen je za koho nominován. Na prvním místě bylo Podlesí.

K Novému roku JUDr. Bronislav Bujok přestal být členem Občanské komise č. 7. Za jeho činnost v této komisi mu patří opravdu poděkování. Nastupujícímu předsedovi Bc. Pavlu Rapantovi nasadil nesmírně vysokou laťku.

Nyní tedy nezbývá, než popřát novému předsedovi, aby občanskou komisi vedl minimálně stejně dobře jako JUDr. Bujok.

Předseda MO KDU Havířov
Marek Světnička, DiS.

Přehled všech komisí RM