Občanské komise už jsou v celém Havířově 

Dobrá zpráva pro město - ve všech částech města již působí Občanské komise, které monitorují potřeby a požadavky dané části Havířova a tyto pak předávají dále směrem k Rozvojové komisi a k Radě města.

MO KDU o tyto komise pro celé město usilovala několik volebních období a až v tomto posledním se tento cíl začal dařit plnit.

Z počátku se zástupci některých stran k roli občanských komisí ve městě stavěli poněkud skepticky, nicméně postupem času změnili názor a dnes její činnosti přikládají stejný význam jako my. 

Takovým byl i JUDr. Bronislav Bujok, který nakonec Občanské komisi v Havířově, Podlesí předsedal. JUDr. Bujok nejenže uznal význam občanské komise pro město, ale ve vedení uplatňoval své životní manažerské zkušenosti. Dával prostor všem členům, zprostředkovával setkávání s úředníky města a za jeho vedení se občanské komisi č.7 podařilo začít realizovat řadu potřeb části města Podlesí. Ačkoliv byl JUDr. Bujok nominován za KSČM, v průběhu dvou let činnosti této komise nikdo neřešil, který člen je za koho nominován. Na prvním místě bylo Podlesí.

K Novému roku JUDr. Bronislav Bujok přestal být členem Občanské komise č. 7. Za jeho činnost v této komisi mu patří opravdu poděkování. Nastupujícímu předsedovi Bc. Pavlu Rapantovi nasadil nesmírně vysokou laťku.

Nyní tedy nezbývá, než popřát novému předsedovi, aby občanskou komisi vedl minimálně stejně dobře jako JUDr. Bujok.

Předseda MO KDU Havířov
Marek Světnička, DiS.

Přehled všech komisí RM

Krásné prožití Vánoc: To je opravdový zájem občanů 

Krásné prožití Vánočních svátků s Vašimi blízkými - to není jen tatínek, maminka, děti, dědeček, babička, tety a strýcové, ale také sousedé v domě, lidé, které pravidelně potkáváme na ulici....

Křesťanští obyvatelé Evropy spatřují význam vánočních dnů ještě v něčem větším, než obyvatelé Evropy, kteří se ke křesťanství nehlásí. Je to každého svobodná volba a nakonec - Vánoce všichni vnímáme jako svátky míru v srdci.

Prožívání Vánočních svátků někdy může být, resp. často bývá hodně těžké. I o Vánocích prožíváme své životy.

Krásné Vánoce, milí Havířované, milí čtenáři.

Jsme s Vámi  - Výbor MO KDU Havířov

Plníme volební program 

Díky havířovské KDU-ČSL jsou děti do tří let věku, občánci Havířova, od 1.1.2017 osvobozeny od plateb za komunální odpad! Je to jeden z kroků na podporu rodin, které vychovávají novou generaci havířovských občanů. 

Tento slib se nám podařilo splnit i v době, kdy jsme byli v opozici.

Fakta o azylovém středisku 

30.3.206

Informace k pobytovému a integračnímu středisku v Havířově – Dolní Suché.

 

Pobytové středisko:

areál Pobytového střediska je v majetku Ministerstva vnitra od roku 1992 a funguje bezproblémově od roku 1996. Pobytové středisko má kapacitu 106 lůžek. Nyní je obsazeno 84 klienty.

Národnostní složení: 38 klientů je z Ukrajiny, 27 klientů z Číny. Dále jsou zastoupeny tyto národnosti: Vietnam, Kuba, Izrael, Ázerbájdžán, Alžírsko, Irák, Kazachstán, Bosna a Hercegovina, Egypt, Arménie, Mongolsko.

 Ve středisku jsou ubytováni žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří již prošli karanténou a především ztotožněním identity.

Integrační středisko:

integrační středisko se aktuálně stává z 21 bytů (z toho 20 k bydlení, v jednom probíhá výuka a další aktivity). Některé byty jsou v lokalitě Šumbark. V současné době je zde  ubytováno 41 osob s udělenou mezinárodní ochranou. V integračních bytech jsou ubytovány osoby z Kuby, Mongolska, Běloruska, Ukrajiny, Libanonu, Číny a Ruska.

Rozdíly mez pobytovým a integračním střediskem:

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím zařízení, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Důraz je kladen na sociální práci. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.

Integrační středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v integračním středisku. Doba strávená ve středisku je maximálně 18 měsíců. Slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování si obyvatelé střediska platí sami. Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR. Pracovníci středisek spolu s pracovníky z neziskových organizací klientům střediska mohou poskytnout potřebné poradenství a asistenci.