Dejme věci do pořádku, rozsvítíme Havířov 

 

     Dejme do pořádku rodinnou politiku v Havířově

-          Zrušíme poplatek za odpady pro děti.

-          Zřídíme fond, ze kterého budou hrazeny ozdravné pobyty dětí a seniorů.

-          Podpoříme terénní sociální služby a tím umožníme seniorům zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí, nebudeme rozšiřovat pobytové sociální služby.

-          Navrhneme slevu na nájemném v městských bytech pro mladé lidi do 35 let.

-          Zavazujeme se nezvyšovat nájmy v městských bytech.

-          Prosadíme slevy pro rodiny na městské akce a do kulturních a sportovních zařízení města, zavedeme rodinné pasy.

-          Navrhneme slevy na páteční filmová představení pro mladé lidi do 26 let.

-          Přispějeme rodičům na stravné dětí v ZŠ.

-          Podpoříme přednostní umístění dětí zaměstnaných rodičů do MŠ.

-          Navrhneme cestování v MHD pro rodiče s kočárkem zdarma.

-          Podpoříme mateřská a rodinná centra.

-          Vybudujeme vycházkovou zónu kolem řeky Lučiny.

-          Poskytneme flexi volno matkám dětí do 15 let, které jsou zaměstnány na MmH a v příspěvkových organizacích města.

-          Podpoříme služby pro rodiny.

-          Prodloužíme provozní dobu MŠ dle potřeb pracujících rodičů.

-          Podpoříme preventivní akce zaměřené na zamezení dysfunkčnosti rodiny.

     Dejme do pořádku veřejné služby a bezpečnost pro občany Havířova

-          Rozsvítíme ulice, kde bydlíte.

-          Zvelebíme prostředí v okrajových částech města.

-          Opravíme vlakové nádraží s vybudováním bezbariérového přístupu a nových parkovacích míst, nebudeme bourat architektonicky cennou budovu.

-          Dobudujeme cyklostezky, které někam povedou.

-          Posílíme pěší hlídky městské policie.

-         Vyhlásíme výběrové řízení na provozovatele MHD a budeme pokračovat v jednání o plném zapojení města Havířova do systému ODIS.

-          Podpoříme domovní samosprávy v zavádění kamerových systémů.

-          Zpřísníme vyhlášku o požívání alkoholu na veřejných místech.

    Dejme do pořádku hospodaření města Havířova

-          Podpoříme vznik sociálních firem.

-          Zamezíme předraženým zakázkám.

-          Navrhneme prodej městských společností.

-          Zavedeme na webových stránkách města rozklikávací rozpočet i pro příspěvkové organizace.

-          Prosadíme povinnost realizátorů městských zakázek zaměstnat 10% dlouhodobě nezaměstnaných.

-          Budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet města a usilovat o snižování zadlužení. 

-          Prosadíme racionalizaci kulturních akcí.

Dejme do pořádku školství, kulturu a sport v Havířově

-          Podpoříme spolky, občanská sdružení a místní skupiny dostupností městských zařízení pro jejich aktivity a zasadíme se o nový systém dotací.

-          Snížíme počet (nevyužitých) kulturních domů z důvodu vysoké finanční provozní náročnosti.

-          Zasadíme se o významnou rekonstrukci Letního kina s multifunkčním využitím venkovních prostor.

-          Zachováme optimální počet ZŠ a MŠ na území města.

-          Vytvoříme podmínky pro vysokou kvalitu vzdělávaní na území města.

-          Podpoříme rozvoj komunitních, volnočasových a nízkoprahových center. 

-          Dáme podporu sportu dětí a mládeže. 

-          Vybudujeme nová veřejná dětská hřiště.

-          Chceme více podporovat střední školství v Havířově.

     Dejme do pořádku životní prostředí v Havířově

-          Budeme otevřeně informovat obyvatele o skutečném stavu životního prostředí.

-          Vybudujeme veřejnou čerpací stanici na CNG.

-          Prosadíme obchvat Havířova, přeložka a výstavba I/11 v úseku Havířov – Třanovice.

-          Prosadíme zlepšení třídění odpadů a tím jeho druhotné využití.

-          Budeme řešit skládkování odpadů jeho snížením a energetickým využitím komunálních odpadů.

-          Provedeme změnu skladby doprovodné zeleně (kácení starých a nemocných stromů, či stromů ohrožující zdraví nebo život lidí) a provedeme výsadbu stromů původních, které nejsou alergeny.

-          Zajistíme využívání nově postavené kanalizační sítě ve městě – napojení jednotlivých nemovitostí, osvěta, pomoc občanům.

-          Budeme prosazovat čištění a kropení komunikací ve vlastnictví města.

-          Pročistíme a prosvětlíme městské lesoparky.

Zaruka-kvality