Rozhodujete se o škole pro Vašeho prvňáka? 

V těchto dnech začínají probíhat zápisy žáků do prvních tříd pro školní rok 2018/2019. Kam půjde Váš prvňák? A proč právě do dané školy?

Jedním z kritérií je dostupnost školy. Nechcete-li se stát celoživotním taxikářem Vašeho dítěte (rodiče dětí z okrajových částí Havířova vědí, o čem je řeč), volíte školu, která je domovu dítěte nejblíže. Trasa do školy neprotíná frekventovanou ulici, nejlépe silnici žádnou. V našem podvědomí bývá také snaha vyhnout se lesíku. Otřepeme se vzpomínkou na Červenou Karkulku nebo na děsivou zprávu z Tv Prima. Úřady toto nazývají spádovou dostupností školy a škola má povinnost přijmout dítě ze své spádové oblasti.

Samotná dostupnost školy však není jediným kritériem. Ředitelé škol mohou potvrdit, že je nejčastěji kontaktují rodičové s prosbou, aby jejich dítě chodilo do třídy např.  s kamarádem ze školky. A ředitelé škol potvrzují, že tato přání nemají problém splnit.  Uvědomují si také, jak je důležitá komunikace s rodiči ať dnešních či budoucích žáků.

Mnozí rodiče také řeší, kdo bude jejich prvňáka učit. Vedení základních škol obsazují své první ročníky pedagogy, kteří mají k nejmenším školákům velmi laskavý vztah – mnohdy to jsou učitelky s bohatou praxí z mateřských školek. Ředitel školy Karolíny Světlé, Mgr. Jiří Kotaška charakterizoval učitelky prvních tříd tak, že za své žáčky přímo dýchají. Není tedy třeba mít strach, že by Vaše dítě potkalo zlou paní učitelku, která by mu znechutila start ve studijním životě. Nehledě na to, že ředitelé škol jsou rodičům většinou vděčni za sdělení zpětné vazby či informace, že se ve škole něco děje mimo jejich představy.

Někdy má ředitel těžší práci s rozdělením dětí do prvních tříd, jelikož jsou mezi už tak skvělými učitelkami prvních tříd ty ještě skvělejší, na které se děti i rodiče obzvlášť těší. Je-li to v možnostech školy a kapacitě dané třídy snaží se ředitelé rodičům vyhovět. Informace o učitelkách nezískají rodiče jen z článků v novinách o oceněných učitelích městem, ale jsou to reference ředitelů a ředitelek školek, kam jejich děti dosud chodí, jejich učitelek a v neposlední řadě od přátel, kteří už mají s mnohými pedagogy zkušenosti. Navíc k danému vybranému učiteli mívá rodič úplně jiný vztah, než když osobu prvního učitele svého dítěte přijme jen jako holý fakt.

U výběru školy je mimo již zmíněné také velmi důležité zaměření školy, kde se dítě může více věnovat určitému předmětu či zaměření, které mu jednak může být blízké a vynikat v něm, nebo naopak mu může zkomplikovat školní léta, když to nebude ta správná volba. V Havířově máme několik speciálně zaměřených škol s rozšířenou výukou některých předmětů. Např. ZŠ Mládežnická má posílené studium cizích jazyků, ZŠ Marie Kudeříkové je škola s posílením tělesné výchovy, ZŠ 1. Máje se více věnuje matematice a přírodovědným předmětům, ZŠ Žákovská se pro změnu více věnuje hudbě a zpěvu. Od minulého roku můžete v Havířově dát dítě také do soukromé Montessori školy Úsměv, která je první naší alternativní ZŠ.

Výběr školy a potažmo výběr učitele první třídy je proto velmi důležitý. Každá škola nabízí Den otevřených dveří a můžete si o nich také přečíst na webových stránkách škol či sociálních sítí, což je v dnešní době trend. Vybírejte pečlivě a s rozvahou. ZŠ v Havířově mají všechny velmi dobrou úroveň a jejich žáčci jsou pak často studenti i vysokých škol. Nástupu do školy se není třeba bát, naopak máte se na co těšit.

Budeme Vám i dětem držet palce, ať co nejlépe vyberete, a aby se Vašim dětem ve škole dařilo a měly tu nejlepší paní učitelku. Určitě si tu svou paní učitelku pamatujete dodnes. Napište nám Vaše názory a zkušenosti. Rádi se o ně podělíme s dalšími čtenáři.