Naše práce 2014 - 2018 

Nabízíme stručný výčet našich úspěchů a postojů za období roků 2014-2018 ve městě Havířov. Poslední 2 roky jsme byli součástí koalice. Máme v Radě města jednoho zástupce z 11 radních, proto jsou zde uvedeny úspěchy této koalice, za kterými hrdě stojíme.

 • Doprava zdarma: zrušili jsme jízdné v MHD pro seniory od věku 60 let a pro děti do 18 let.
 • Aktivně jsme podporovali a vyjednávali realizaci vybudování dalších parkovacích míst ve městě, konkrétně u vlakového nádraží a za kostelem sv. Anny 
 • Navýšili jsme výrazně počet parkovacích míst na ul. Moskevská a Astronautů jejich zjednosměrněním.
 • Rozhodně jsme se postavili proti vysoce nadstandardním odměnám pro vedení města.
 • Prosadili jsme vznik Občanských komisí: Město  a Podlesí.
 • Prosadili jsme odpady pro děti do 3 let zdarma.
 • Postavili jsme multifunkční hřiště v Životicích.
 • Opravili jsme dětské hřiště v centrálním parku.
 • Podporujeme a jednáme s náměstkem hejtmana pro sociální odbor Jiřím Navrátilem (KDU-ČSL) o vybudování domova pro seniory v bývalé ZŠ Mánesova.
 • Jednali jsme a prosazujeme zařazení Havířovských městských slavností do Kulturních akcí krajského a nadregionálního významu.
 • Konečně se podařilo nakoupit kompostéry pro občany rodinných domů.
 • Společně s koaličními partnery jsme navýšili dotace pro sport.
 • Aktivně jsme podpořili obchvat Havířova (více info na fcb Společně pro Havířov).
 • Zrekonstruovali jsme ZŠ Gen. Svobody a nejstarší ZŠ na Nábřeží.
 • Navýšili jsme finanční prostředky pro halovou soutěž Dobrovolných hasičů.
 • Finanční prostředky získané za penále z prodloužené rekonstrukce chodníků a přejezdů na Dlouhé třídě využijeme pro opravu sportovních hřišť na Podlesí (cca 2,5 milionů).
 • Významně jsem se zasadili o pojištění dobrovolných hasičů při jejich výjezdech.


V tomto období Havířov navštívili významné osobnosti KDU-ČSL: Pavel Bělobrádek, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Jiří Navrátil, Lukáš Curylo pro řešení havířovských problémů národního i mezinárodního charakteru.

Procházka pro dobrou věc 2018 - již 5. ročník 

Jako již každým rokem i letos (popáté) proběhne významná městská akce pro podporu malého Péti: Procházka pro dobrou věc. Tentokrát ve čtvrtek 20. září od 16h.  Zveme všechny příznivce, lidi dobré vůle i ty, kteří tento projekt ještě nenavštívili.

Podpora proběhne opět prostřednictvím zmíněného občanského sdružení Pomoc pro Peťu.
Ve čtvrtek od 16 do 18 hodin se projdete po pěší zóně od sběrny druhotných surovin na Selské ulici (tato pěší zóna je souběžná s ulicí Na nábřeží) k Nealkobaru Na Vyhlídce.
A KDU-ČSL Havířov dá občanskému sdružení Pomoc pro Peťu 30,- Kč za každého účastníka procházky, který dostane na počátku trasy (u sběrny) žeton a tento následně předá organizátorům procházky u Nealkobaru Na Vyhlídce. Vezmete-li sebou děti, tyto se mohou těšit na skákací hrad.
Pro každého účastníka bude připravena malá odměna. Dospělím aktivity na skákacím hradě nedoporučujeme.:-)
Určitě přijďte.

Střízlivění po volbách do PS 2017 

V prvé řadě chci poděkovat všem 1152 voličům, kteří dali hlas právě KDU-ČSL. 372 z nás pak podpořilo havířovského kandidáta Ing. Bohuslava Niemiece. Mimochodem Ing. Bohuslav Niemiec dal předvolební kampani veškerý svůj čas a sílu. Proto má můj největší obdiv jeho žena Barbara, která pevně stála za ním a podporovala veškeré jeho aktivity. Nenápadný anděl strážný Bára.:-)

V Havířově však KDU podpořilo o 140 lidí méně, než tomu bylo před 4 lety. Něco je tedy špatně. Co na tom, že nyní jsme měli trochu lepší výsledky v počtu voličů, než v posledních komunálních a krajských volbách.
Jak jsme dopadli v rámci celé České republiky? V letočních volbách jsme měli o 43327 hlasů méně, než v roce 2013.
Určitě jsme si ublížili rozhodnutím zrušit koalici se STAN. To bylo velké rozčarování pro mnoho příznivců. Mimochodem právě STAN vyšel v očích veřejnosti po letním rozchodu jako ten hodný a KDU-ČSL jako ten hodný míň.
Druhým faktorem, který nám nepomohl, byla slibná prognóza volebního úspěchu Pirátů. Ve veřejných průzkumech už nebyli outsiderem s prognózou pod 2% a tudíž volič nevnímal riziko vyhozeného hlasu. Přiznejme si, že KDU-ČSL má hodně ideálů společných i s Piráty a my se stali pro voliče (mnohdy prvovoliče) právě tou volitelnou "dvojkou" po Pirátech. A to je špatně.
Nechci také zapomenout na skutečnost, kdy celé 4 roky po minulých volbách ani předtím nikdo neřešil nespravedlivé zpracování volebních výsledků na samotné mandáty, které tady uzákonili ing.Klaus a ing.Zeman (tehdy předsedové nejsilnějších stran v zemi) v rámci opoziční smlouvy ODS - ČSSD.
Věřím ve statečnost našeho celostátního vedení, že dokáží zanalyzovat a veřejně přiznat chyby a nevyužité šance. Volič si to zaslouží a Česká republika taky.

Marek Světnička
Předseda MO KDU Havířov

Havířov má novou koalici 

Volební období 2014 - 2018 se zapíše do historie města Havířova, jako období přinášející opakovaně změny ve vedení města. Už po druhé se rozpadla koalice vedená KSČM, což znamená, že KSČM po 14 letech nebude ve vedení města. Naše spolupráce s touto stranou je historický nemožná a tak, díky této situaci, se nám otevřela možnost podílet se na správě města Havířova. Byli jsme přizvání k jednáním o podobě nové koalice.

V neděli, 18. 12. 2016, jsme po několika jednáních podepsali koaliční smlouvu. Nově bude rada města Havířova tvořena zástupci ČSSD, Hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL v poměru 6:4:1. Naším zástupcem v Radě města Havířova bude Ing. Bohuslav Niemiec. S koaličními partnery máme podobné plány a shodli jsme na programových cílech. Pro nás jsou zásadní tyto tři:

 • dostupnost a kvalita hospicové a paliativní péče
 • sport, zejména práce s mládeží
 • efektivní řízení městských společností

Byla zvolena nová primátorka města Havířova paní Mgr. Jana Feberová, náměstek pro hospodářský rozvoj Bc. Josef Bělica a náměstkyně pro sociální rozvoj.

Byli zvoleni noví členové rady města Havířova za ČSSD Jiří Martinek, Pavel Rapant a Eva Radová, za ANO Ondřej Baránek, Iveta Kočí Palkovská a Stanislava Gorecká, za KDU-ČSL Bohuslav Niemiec.

Připravujeme programové prohlášení na zbytek volebního období, které zveřejníme do 31. 1. 2017. V tomto prohlášení bychom se také chtěli zaměřit na kvalitu bydlení, životního prostředí, volnočasových aktivit, kulturního dění a vysokou úroveň sociálních služeb. Chceme hospodařit dlouhodobě udržitelným způsobem, bez nevhodného zadlužování.

V opozici jsme vždy byli konstruktivní, přinášeli jsme vlastní návrhy a snažili jsme se prosazovat náš program. Věříme, že v této situaci bude naše pozice snazší, a že i přes zbývající dva roky, do konce volebního období, se nám povede prosadit naše hlavní programové priority. Věříme, že navážeme na úspěšnou práci našich stranických kolegů v městech jako Ostrava, Opava, Třinec, Orlová, Bílovec, kde jsme důležitou součástí rady i přesto, že jsme zastoupení jedním členem.

KDU je 100 let stará strana a dívá se dál než na konec tohoto volebního období. Je zastoupena ve Vládě České republiky, je také zastoupena ve vedení Moravskoslezského kraje a myslíme si, že i v této součinnosti máme občanům Havířova co nabídnout.